oprema za klanice i klanicnu industriju

Izrada opreme za klaničnu industriju

 • Koloseci u klanicama i komorama
 • Rigole, kanali , slivnici
 • Platforme fiksne i pokretne
 • Sterilizatori i lavoboi sa
 • Sva oprema u klaničnom delu :
  lire za pregled, kabinet za pranje glava,
  sto za prihvat unutrašnjih organa, kolica
  za kuke, dezo barijera, kolica za kožu,
  kolica za prihvat organa
 • Sva oprema u crevari
 • Boks za omamljivanje mehanički
  i automatski
 • Šel mašina za svinje do 350kg i prasad do 50 kg
 • Duplikator na struji, plinu i pari svih zapremina
 • Kuter kolica svih zapremina
 • Atmos kolica
 • Svi tipovi kotrljajućih i kliznih kuka
 • ...
 • Kao i sva oprema po dokumentaciji kupca
Šel mašine
Oprema za klanicnu industriju
Šel mašine
Oprema za klanicnu industriju
Šel mašine
Oprema za klanicnu industriju
Šel mašine
Oprema za klanicnu industriju
Šel mašine
Oprema za klanicnu industriju
Šel mašine
Oprema za klanicnu industriju
Šel mašine
Oprema za klanicnu industriju
Šel mašine
Oprema za klanicnu industriju
Šel mašine
Oprema za klanicnu industriju
Šel mašine
Oprema za klanicnu industriju
Šel mašine
Oprema za klanicnu industriju
Mala šel mašina
Mašina za šurenje prasadi
Mala šel mašina
Mašina za šurenje prasadi
Mala šel mašina
Mašina za šurenje prasadi
Mala šel mašina
Mašina za šurenje prasadi
Mala šel mašina
Mašina za šurenje prasadi
Mala šel mašina
Mašina za šurenje prasadi
Šel mašine
Oprema za klanicnu industriju
Šel mašine
Oprema za klanicnu industriju
Šel mašine
Oprema za klanicnu industriju
Šel mašine
Klanična industrija
Izrada u pogonu
Oprema za klanicnu industriju
Izrada u pogonu
Oprema za klanicnu industriju
Izrada u pogonu
Oprema za klanicnu industriju