oprema za mlekare i mlekarsku industriju

Izrada opreme za mlekarsku industriju


 • Laktofrit
 • Pumpa za mleko
 • Pasterizator
 • Separator
 • Homogenizator
 • Duplikator za jogurt
 • Tremoizolacioni tank
 • Vakum mašina
 • Tunel za pakovanje
 • CIP
 • Vrelovodni bojler
 • Bazen ledene vode
 • Kompresor vazduha
 • Laboratorijska oprema
 • Cevi i fitinzi
 • Stolovi za pakovanje
 • Bazeni
 • Kolica za pakovanje
 • Platforme
 • Umivaonici
 • Kao i oprema po dokumentaciji kupca
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju
Foto
Oprema za mlekarsku industriju